Oferta generală de prețuri 2023

Tarifele sunt valabile în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023

1

Tarifele de manipulare a unităților de transport intermodale

 • Tariful de manipulare a containerelor goale (20-45"):

  30 euro / manipulare
 • Tariful de manipulare a containerelor pline (20-45'):

  35 euro / manipulare
 • Tariful de manipulare a containerelor încărcate, cu mărfurilor periculoase, ADR-RID (20-45'):

  38 euro / manipulare
 • Clase permise: 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ,6.1, 6.2, 8, 9, 9A

 • Tariful de manipulare pentru semiremorcii, swap-bodies:

  45 euro / manipulare
 • Extra manipulare, la cererea clientului:

  30 euro / manipulare
2

Tarifele de depozitare - Pentru mărfuri normale, nepericuloase

 • Depozitarea containerelor goale: PRIMELE 72 DE ORE GRATUITE

 • Între 4 – 10 zile

  3 euro / zi calendaristică / 20'
 • 5 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • Între 11 – 20 de zile

  5 euro / zi calendaristică / 20'
 • 8 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • Între 21 – 30 de zile

  7 euro / zi calendaristică / 20'
 • 10 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • După ziua 30

  11 euro / zi calendaristică / 20'
 • 13 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • Depozitarea containerelor pline: PRIMELE 72 DE ORE GRATUITE

 • Între 4 – 10 zile

  4 euro / zi calendaristică / 20'
 • 6 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • Între 11 – 20 de zile

  6 euro / zi calendaristică / 20'
 • 9 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • Între 21 – 30 de zile

  9 euro / zi calendaristică / 20'
 • 11 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • După ziua 30

  12 euro / zi calendaristică / 20'
 • 14 euro / zi calendaristică / 21-45'
 • Depozitarea semiremorcilor, swap-bodies: PRIMELE 48 DE ORE GRATUITE

 • Între 2 – 5 zile

  20 euro / zi calendaristică / semiremorcă
 • Începând cu ziua 6

  30 euro / zi calendaristică / semiremorcă
3

Condiții de depozitare RID-ADR :

 • PRIMELE 24 DE ORE GRATUITE

 • Depozitarea containerelor încărcate cu mărfuri periculoase, periculoase (RID, ADR) sau a unităților goale, dar contaminate cu ADR/RID.

 • Clase permise posibile: 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, 9A.

 • Între 2 – 5 zile

  25 euro / zi calendaristică / 20'
 • 30 euro / zi calendaristică / 24-30'
 • 40 euro / zi calendaristică / 40-45'
 • Începând cu ziua 6

  30 euro / zi calendaristică / 20'
 • 40 euro / zi calendaristică / 24-30'
 • 50 euro / zi calendaristică / 40-45'
 • Începând cu ziua 14

  60 euro / zi calendaristică / 20'
 • 80 euro / zi calendaristică / 24-30'
 • 100 euro / zi calendaristică / 40-45'
4

Alte servicii

 • Manevrarea trenului IN/OUT al terminalului, serviciu disponibil 24/7:

  850 euro / tren
 • Manevrare suplimentară a trenului, la cererea clientului, disponibilă 24/7:

  450 euro / tren
 • Depozitarea trenului în terminal, după intervalul orar agreat pentru operarea unui tren:

  25 euro / tren / oră
 • În condiții normale, după 12 ore sau prin acord special.

 • Containere frigorifice pentru încălzire/răcire:

  45 euro / zi calendaristică / container
 • Aceste taxe includ conectarea și deconectarea, verificarea unităților, costul energiei electrice.

 • Reparații minore ale containerului, numai la cerere:

  50 euro / ora de muncă
 • Acest preț include costul echipei de reparații , mutarea containerului.

 • Documentația feroviară, emiterea CIM, lista vagoanelor pentru întregul tren:

  2 euro / teu
 • Montarea etichetelor de pericol ADR/RID pe container (inclusiv eticheta de cost de pericol):

  10 euro / eticheta
 • Eliminarea etichetelor de pericol ADR/RID din container (preț pe etichetă):

  5 euro / eticheta
 • Sigilarea recipientului (cu garnituri din plastic sau metalice la cererea clientului):

  3 euro / sigiliu
 • Inspecție vizuală container și foto, la cererea clientului:

  15 euro / container
 • Serviciul Vamal:

  acest serviciu este oferit prin intermediul partenerilor locali
 • Taxe de cântărire, taxă de cântărire VGM în caz de precomandă:

  30 euro / WGM / cântărire
 • (Comandă trimisă înainte de a ajunge la terminal containerul). Procesul constă în două cântăriri. În cazul în care comanda a fost trimisă după ce containerul a fost descarcat în terminal, taxele suplimentare de manipulare vor fi adăugate la costuri.

 • Servicii de transport rutier către clienții noștri, importuri și comenzi de export:

  La cererea clientului
 • Încărcarea cerealelor:

  La cererea clientului
 • Manipularea/depozitarea mărfurilor paletizate/sacilor:

  La cererea clientului
 • Depozitarea este posibilă numai în spațiu deschis.

5

Condiții generale

Alte servicii decât cele furnizate și lista de tarife percepute, vor fi executate în baza unui acord separat (ordin acceptat) prin care părțile vor conveni – de la caz la caz – serviciul și prețul acestuia.

Facturarea serviciilor se va face săptămânal, respectiv în ziua de luni a fiecărei săptămâni pentru serviciile prestate în săptămâna care s-a încheiat. Beneficiarul va executa plata serviciilor în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii facturii, respectiv de la data primirii facturii în format electronic, prin e-mail.

Neplata prețului facturat la scadență va obliga Beneficiarul la obligația de a plăti penalități de 0,5% aplicabile la suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților poate depăși valoarea debitului datorat.

Nu se acceptă mai mult de 30 de zile de întârziere cu penalități.

După depășirea celor 30 de zile de întârziere cu penalități, Terminalul Afluent Arad South Terminal își rezervă dreptul de a nu mai presta servicii beneficiarului, până la achitarea integrală a sumelor restante.

La creșteri de peste 15% ale prețului energiei și/sau carburanților, tarifele vor fi renegociate de comun acord în funcție de procentul de majorare. Timpul maxim alocat pentru operarea unui tren în terminal este de 12 ore.

Aceasta este o ofertă generală de prețuri, sunt negociabile în funcție de volume.

Pregătiți de noi provocări!

Pentru a solicita sau transmite informații, vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Șagu, Șos. Timișorii km. 10, Arad, România Vezi locația pe Google Maps

Pregătiți de noi provocări!

Pentru a solicita sau transmite informații, vă rugăm să completați formularul de mai jos.