Termeni și condiții

Utilizarea serviciilor oferite de afluent.test  se aplică fiecărui utilizator în parte și presupune acceptarea în totalitate a acestora și acordul dumneavoastră vizavi de termenii și condițiile de mai jos.

Accesul și utilizarea site-ului afluent.test  sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Site-ul afluent.test  este proprietatea AFLUENT TERMINAL ARAD SOUTH S.R.L. cu sediul în sat Șagu, comuna Șagu, nr.931, Județul Arad, înregistrată sub nr. J02/804/2020 la Registrul reprezentată de OALA ALIN – administrator

afluent.test, este un site dedicat persoanelor juridice și oferă servicii terminal intermodal. 

1. Termeni generali

afluent.test  include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea Afluent Arad South Terminal .

Afluent Arad South Terminal  își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe afluent.test. Totodată, Afluent Arad South Terminal  poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

2. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe afluent.test  sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți copia și tipări conținutul site-ului afluent.test  pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul afluent.test  nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.

Utilizarea site-ului afluent.test  presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare.

Nu sunt permise:

Este interzisă orice utilizare a conținutului afluent.test  în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email office@afluent.com.

3. Drepturi de autor

Conținutul afluent.test  este proprietatea Afluent Arad South Terminal  și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafici, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând afluent.test , fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul afluent.test  nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Afluent Arad South Terminal .

4. Informațiile oferite prin intermediul site-ului și protecția datelor cu caracter personal

Completarea formularului de contact este considerat consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. Afluent Arad South Terminal  nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de comandă și de contact. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Afluent Arad South Terminal  are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea afluent.test  și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care Afluent Arad South Terminal  poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate comercializării serviciilor Afluent Arad South Terminal , cum ar fi:

Drepturile utilizatorilor:

  1. să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  2. să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul afluent.test  va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul afluent.test  sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

afluent.test  nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

5. Limitarea răspunderii

Afluent Arad South Terminal  nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

6. Drept aplicabil

Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.

Utilizarea afluent.test  de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

7. Schimbări ale site-ului

afluent.test  își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, afluent.test  își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Anumite părți ale conținutului publicat pe afluent.test  pot să fie furnizate de terțe persoane cu care afluent.test  are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului afluent.test  pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. afluent.test  nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, afluent.test  nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

8. Modificarea prezentei secțiuni de termeni și condiții

afluent.test  își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, afluent.test  vă va putea notifica prin intermediul emailului și prin publicarea în prima pagina a siteului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document.

9. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră, pe care o transmiteți pe site-ul afluent.test , prin email sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin afluent.test ). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

10. Protecția datelor cu caracter personal

Angajamentul Afluent Arad South Terminal cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. Pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

Afluent Arad South Terminal  cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

Afluent Arad South Terminal  respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea site-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Afluent Arad South Terminal  prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Afluent Arad South Terminal .

Utilizarea acestui website afluent.test  de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale Afluent Arad South Terminal .

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor Termeni și Condiții, nu utilizaţi website-ul nostru afluent.test  sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Afluent Arad South Terminal  nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează Afluent Arad South Terminal ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul afluent.test , nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității Afluent Arad South Terminal , afluent.test  va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Afluent Arad South Terminal .

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor Afluent Arad South Terminal , dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al Afluent Arad South Terminal , dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

Afluent Arad South Terminal  va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Afluent Arad South Terminal  și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. telefon mobil/fix etc.) vor putea fi prelucrate de Afluent Arad South Terminal  cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Afluent Arad South Terminal , inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener Afluent Arad South Terminal , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru serviciile altor parteneri ai Afluent Arad South Terminal , cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care Afluent Arad South Terminal  intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (dacă persoanele vizate au optat în acest sens) dvs. veți fi informați în prealabil.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Afluent Arad South Terminal , ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Afluent Arad South Terminal  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Afluent Arad South Terminal , până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care Afluent Arad South Terminal  prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Afluent Arad South Terminal  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Afluent Arad South Terminal  și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Afluent Arad South Terminal  depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată Afluent Arad South Terminal , în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Afluent Arad South Terminal  să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care Afluent Arad South Terminal  demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, Afluent Arad South Terminal  este îndreptățit să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către Afluent Arad South Terminal  constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Afluent Arad South Terminal  și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul Afluent Arad South Terminal  cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email: office@afluent.com , denumită pe parcursul acestor Termeni și Condiții. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor Afluent Arad South Terminal  prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor Afluent Arad South Terminal  sau utilizarea serviciilor Afluent Arad South Terminal  prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.